LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Apgriešanās laukums ir vieta, kas nodrošina transportlīdzekļa ar puspiekabi apgriešanos braukšanai pretējā kustības virzienā. Apgriešanās lakumus iedala pēc tipa – apļveida apgriešanās laukums un T-veida apgriešanās laukums.

Datu slānis satur informāciju par LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošu autoceļu apgriešanās laukumiem. Slānī atrodama informācija par aptuveni 2200 apgriešanās laukumiem, atribūtu tabulā pieejama informācija par apgriešanās laukuma tipu un LVM meža iecirki, kurā tas atrodas.

Dati atjaunoti 2018.gada 5.martā

LVM apgriešanās laukumu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM apgriešanās laukumi SHP

zip / 79.36 KB

LVM apgriešanās laukumi DOCX

docx / 161.05 KB

LVM apgriešanās laukumi ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze

LVM apgriešanās laukumi GDB

zip / 78.56 KB

LVM apgriešanās laukumi DOCX

docx / 161.09 KB

Apgriešanās laukumi

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem