LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 

 

 map of latvia

 

Meža autoceļu aprīkojumā ietilpst ceļa zīmes, signālbarjeras, atvairbarjeras, signālstabiņi un atveramie koka vārti. Autoceļu aprīkojums nodrošina transportlīdzekļu kustības drošības uzlabošanu.

Datu slānis satur informāciju par LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošu autoceļu aprīkojumu. Slānī atrodama informācija par aptuveni 9200 objektiem, atribūtu tabulā pieejama informācija par aprīkojuma tipu un LVM meža iecirki, kurā tas atrodas.

 

Dati atjaunoti 2018.gada 6.martā

LVM autoceļu aprīkojuma ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM autoceļu aprīkojums SHP

zip / 206.20 KB

LVM autoceļu aprīkojums DOCX

docx / 161.14 KB

LVM autoceļu aprīkojuma ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM autoceļu aprīkojums GDB

zip / 167.82 KB

LVM autoceļu aprīkojums DOCX

docx / 161.19 KB

Autoceļu aprīkojums

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem