LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajās teritorijās identificētajām briežu dzimtas dzīvnieku bojājumu riska teritorijām. Šīs teritorijas ir izveidotas ar mērķi, lai LVM darbinieki paredzētu iespējamos briežu dzimtas dzīvnieku bojājuma riskus un plānotu meža aizsardzības pasākumus atjaunotajās meža platībās.

 

Riska teritoriju veido poligonu slānis, kas sastāv no nogabaliem, kuros 2017. gadā fiksēti briežu dzimtas dzīvnieku bojājumi un nogabaliem, kuros 2016. un 2017. gadā veikti aizsardzības pasākumi, apvelkot tiem buferjoslu ar 300 m lielu rādiusu. Datu slānī ietilpst 2610 poligonu objekti bojājuma riska teritorijām ar kopējo platību 3274.5 kv.km 2018. gadā.

 

Dati atjaunoti 2018. gada 26. februārī.

LVM bojājumu riska teritoriju ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM bojājumu riska teritorijas SHP

zip / 5.34 MB

LVM bojājumu riska teritoriju datu apraksts DOCX

docx / 161.78 KB

LVM bojājumu riska teritoriju ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM bojājumu riska teritorijas GDB

zip / 2.05 MB

LVM bojājumu riska teritoriju datu apraksts DOCX

docx / 162.56 KB

Bojājumu riska teritorijas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem