LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" ekomeži rekreācijai ir sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, kas tiek apsaimniekotas ar mērķi saglabāt un vairot rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības.

Datu slānī ietilpst 81 poligonu objekts.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM ekomeži rekreācijai SHP

zip / 316.58 KB

LVM ekomeži rekreācijai DOCX

docx / 158.05 KB

LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM ekomeži rekreācijai GDB

zip / 223.67 KB

LVM ekomeži rekreācijai DOCX

docx / 158.03 KB

Ekomeži rekreācijai

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem