LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 

 

 map of latvia

 

Izmainīšanās vieta ir ceļa brauktuves paplašinājums, kas nodrošina divu pretim braucošu transportlīdzekļu izmainīšanos.

Datu slānis satur informāciju par LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošu autoceļu izmainīšanās vietām. Slānī atrodama informācija par aptuveni 8000 izmainīšanās vietām, atribūtu tabulā pieejama informācija par LVM meža iecirkni, kurā tās atrodas.

Dati atjaunoti 2018.gada 6.martā

 

LVM izmainīšanās vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM izmainīšanās vietas SHP

zip / 202.08 KB

LVM izmainīšanās vietas DOCX

docx / 160.64 KB

LVM izmainīšanās vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM izmainīšanās vietas GDB

zip / 154.12 KB

LVM izmainīšanās vietas DOCX

docx / 161.21 KB

Izmainīšanās vietas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem