LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" meža iecirkņiem. Meža iecirkņi ir viena no uzņēmumā izmantotajām sekundārajām teritoriālā dalījuma vienībām.

Slānī ietilpst 66 poligonu objekti. Atribūtu datos pieejams meža iecirkņa nosaukums, kā arī primārā dalījuma vienības – reģiona, kurā ietilpst attiecīgais iecirknis, kods.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM meža iecirkņu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža iecirkņi SHP

zip / 2.57 MB

LVM meža iecirkņi DOCX

docx / 161.21 KB

LVM meža iecirkņu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM meža iecirkņi GDB

zip / 1.56 MB

LVM meža iecirkņi DOCX

docx / 161.48 KB

Meža iecirkņi

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem