LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Vairāki meža īpašnieki ikvienam interesentam piedāvā lejupielādēt savu meža kvartālu ģeotelpisko datu slāni. Meža kvartāls ir ar stigām vai dabiskām robežām norobežota saimnieciskās darbības vienība.

Datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" (LVM), SIA “Latvijas Finieris mežs” (LFM), SIA “Bergvik Skog” (BS), “MOFO meža īpašumi” (MoFo) un SIA “Kursa MRU” (Kursa) īpašumā, valdījumā un lietojumā esošiem meža kvartāliem.

Dati atjaunoti 2018. gada 18. februārī.

Meža īpašnieku kvartāli

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem