LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Nogabalu ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku - SIA “Bergvik Skog”, SIA “Latvijas Finieris mežs”, AS „Latvijas valsts meži”, SIA "Kursa MRU" un "MOFO meža īpašumi" īpašumā, valdījumā un lietojumā esošiem meža zemju nogabaliem.

Nogabals ir meža inventarizācijas pamatvienība. Meža zeme tiek sadalīta nogabalos, ja atbilstoši definētiem nosacījumiem atšķiras meža zemes veidi, mežaudzes sastāvs, vecums, bonitāte, biezība, meža tips vai meža apsaimniekošanas ierobežojumi. LVM tiek izveidoti nogabali arī nemeža zemēm.

SIA “Bergvik Skog” datos pieejama informācija par 87 800 nogabaliem. SIA “Latvijas Finieris mežs” nogabali satur datus par 5 800 nogabaliem. AS „Latvijas valsts meži” nogabalu ģeotelpisko datu slānī ietilpst ap 920 000 poligonu objekti. SIA “Kursa MRU” nogabali satur datus ar 2 040 nogabaliem. “MOFO meža īpašumi” nogabali satur datus par aptuveni 2 500 nogabaliem.

Atribūtu datos pieejams nogabala un apakšnogabala numurs, kvartāla numurs, nogabala platība, administratīvi-teritoriālo vienību kodi un zemes kategorijas kods.
 

Dati atjaunoti 2018. gada 18. februārī.

Meža īpašnieku nogabali

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem