LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Ugunsgrēka teritoriju datu slānī pieejami dati par meža ugunsgrēkiem laika posmā no 2010. gada aprīļa līdz 2017. gada augustam. Tajā ietilpst 288 poligonu objekti. Atribūtu tabula satur informāciju par ugunsgrēka laiku un skarto nogabalu.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM meža ugunsgrēku teritoriju ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža ugunsgrēku teritorijas SHP

zip / 82.45 KB

LVM meža ugunsgrēku teritorijas DOCX

docx / 163.06 KB

LVM meža ugunsgrēku teritoriju ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM meža ugunsgrēku teritorijas GDB

zip / 165.14 KB

LVM meža ugunsgrēku teritorijas DOCX

docx / 163.32 KB

Meža ugunsgrēku teritorijas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem