LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Ugunsgrēka vietu datu slānī pieejami dati par meža ugunsgrēkiem laika posmā no 2007. gada marta līdz 2017. gada septembrim. Tajā ietilpst vairāk nekā 1 950 punktveida objekti. Atribūtu tabula satur informāciju par ugunsgrēka laiku un skarto nogabalu.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.janvārī.

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža ugunsgrēku vietas SHP

zip / 72.20 KB

LVM meža ugunsgrēku vietas DOCX

docx / 162.63 KB

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1. versiju

LVM meža ugunsgrēku vietas GDB

zip / 167.67 KB

LVM meža ugunsgrēku vietas DOCX

docx / 162.41 KB

Meža ugunsgrēku vietas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem