LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” mineralizēto joslu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām mineralizētajām joslām. Tajā ietilpst vairāk nekā 7 100 līnijveida objekti.

Mineralizētās joslas ir svarīgi meža ugunsapsardzības infrastruktūras objekti. Tās ierīko gar ceļiem, dzelzceļiem, neapstrādātām lauksaimniecības zemēm un liela izmēra skujkoku jaunaudzēm, regulāri uztur un atjauno. Šādas joslas mežā kavē uguns izplatīšanos. Atribūtu tabula satur informāciju par to veidiem.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM mineralizēto joslu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM mineralizētās joslas SHP

zip / 667.67 KB

LVM mineralizētās joslas DOCX

docx / 161.25 KB

LVM mineralizēto joslu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM mineralizētās joslas GDB

zip / 579.96 KB

LVM mineralizētās joslas DOCX

docx / 161.24 KB

Mineralizētās joslas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem