LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 

 

 map of latvia

 

Nobrauktuve ir meža autoceļa brauktuves elements, kas nodrošina transportlīdzekļa nobraukšanu no pamatbrauktuves. Nobrauktuves izbūvētas kvartālstigu krustojumos un vietās, kur meža autoceļš krustojas ar dabiskām brauktuvēm mežā.

Datu slānis satur informāciju par LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošu autoceļu nobrauktuvēm. Slānī atrodama informācija par aptuveni 25 700 nobrauktuvēm, atribūtu tabulā pieejama informācija par atbilstošo LVM meža iecirki kurā tās atrodas.

Dati atjaunoti 2018.gada 6.martā

 

LVM nobrauktuvju ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM nobrauktuves SHP

zip / 563.24 KB

LVM nobrauktuves DOCX

docx / 160.51 KB

LVM nobrauktuvju ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM nobrauktuves GDB

zip / 384.74 KB

LVM nobrauktuves DOCX

docx / 160.17 KB

Nobrauktuves

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem