LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajiem tūrisma objektiem, atpūtas vietām, dabas takām un apskates objektiem.

Tajā ietilpst vairāk nekā 400 punktveida objekti. Datu atribūti ietver nosaukumu un informāciju par objekta veidu.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM sabiedrībai nozīmīgo vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM sabiedrībai nozīmīgas vietas SHP

zip / 49.75 KB

LVM sabiedrībai nozīmīgas vietas DOCX

docx / 161.83 KB

LVM sabiedrībai nozīmīgo vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

LVM sabiedrībai nozīmīgas vietas GDB

zip / 119.72 KB

LVM sabiedrībai nozīmīgas vietas DOCX GDB datu apraksts

docx / 161.20 KB

Sabiedrībai nozīmīgas vietas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem