LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” tiltu un lielo caurteku ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par LVM atbildībā esošajām inženierbūvēm. Tajā ietilpst 249 punktveida objekti, no kuriem 82 – tilti un 166 – lielās caurtekas.

Tilts – konstrukcija, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu vai citu fizisku šķērsli, kura laidums vai laidumu garumu summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem.

Lielā caurteka – konstrukcija, kuras diametrs vai diametru summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem un kuru sedz grunts kārta.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM tiltu un lielo caurteku ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM tilti un lielās caurtekas SHP

zip / 30.47 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DOCX

docx / 158.36 KB

LVM tiltu un lielo caurteku ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM tilti un lielās caurtekas GDB

zip / 47.69 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DOCX

docx / 158.56 KB

Tilti un lielās caurtekas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem