LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām meža ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām. Tajā ietilpst vairāk nekā 2 200 objekti. Datos pieejams ūdens ņemšanas vietas veids.

Dati atjaunoti 2018. gada 4. janvārī.

LVM meža ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM ūdens ņemšanas vietas SHP

zip / 71.40 KB

LVM ūdens ņemšanas vietas DOCX

docx / 158.55 KB

LVM meža ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM ūdens ņemšanas vietas GDB

zip / 71.07 KB

LVM ūdens ņemšanas vietas DOCX

docx / 158.55 KB

Ūdens ņemšanas vietas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem