LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku – SIA “Bergvik Skog”, SIA “Latvijas Finieris mežs”, AS “Latvijas valsts meži” īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajām kadastra vienībām.

AS "Latvijas valsts meži" un SIA “Bergvik Skog” zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi katrs satur ap 10 300 poligonu objektus. SIA “Latvijas Finieris mežs” zemes vienību ģeotelpiskie dati satur informāciju par vairāk kā 500 datu objektiem.

Atribūtu tabulā pieejams nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums.

Dati atjaunoti 2018. gada 14. jūnijā.

Meža īpašnieku zemes vienības

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem