LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā veģetācijas vainagu modeļa WMS servisu. Šis serviss, tāpat kā zemes reljefa modeļa serviss, klāj gandrīz pusi Latvijas teritorijas (vairāk kā 32 900 km2), tas pilnībā sedz Kurzemi, lielāko daļu Zemgales, kā arī nelielu daļu Vidzemes un Latgales.

 

Veģetācijas vainagu modelis vizualizē viena koka vainaga lapotni. Modeļa izveides pamatā ir sapludinātas blakus esošās līdzīgās augstuma vērtības centrējot koka asi jeb galotni. Tādējādi iegūstot uzskatāmu atsevišķu koku dalījumu modelī. Modelī iespējams izdalīt individuālus kokus mežaudzes pirmajā stāvā, kā arī lasīt informāciju par mežaudzes biezību. Veģetācijas vainagu modeļa servisa krāsojums atbilst šādai skalai (m):

 

map of latvia

Veģetācijas vainagu modeļa servisu ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. - 2016. gada aerolāzerksenēšanas datus. Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts. Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Veģetācijas vainagu modeļa WMS serviss:

http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:CanopyHeightLKS

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. Atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.

Veģetācijas vainagu modelis

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem