LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā brīvpieejas zemes reljefa modeļa WMS servisu. Zemes reljefa modeli ir veidojuši LVM GEO attālās izpētes speciālisti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. - 2016. gada aerolāzerskenēšanas datus. Zemes reljefa modeļa serviss klāj gandrīz pusi Latvijas teritorijas (vairāk kā 32 900 km2), tas pilnībā sedz Kurzemi, lielāko daļu Zemgales, kā arī nelielu daļu Vidzemes un Latgales. Reljefa modeļa izveidošanai izmantots LIDAR zemes punktu mākoņa slānis ar izšķirtspēju 1 metrs, izteiksmīgākai vizualizācijai tas papildināts ar reljefa ēnojumu. Noteiktām teritorijām vai vajadzībām mūsu speciālisti piedāvā arī zemes reljefa modeļa izstrādi ar 50 cm soli.

Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts. Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Zemes reljefa modeļa WMS serviss: http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:ZemeLKS

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. Atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.

Zemes reljefa modelis

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem