LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā zemes virsmas slīpuma modeļa WMS servisu. Šis serviss, tāpat kā zemes reljefa modeļa serviss, klāj gandrīz pusi Latvijas teritorijas (vairāk kā 32 900 km2), tas pilnībā sedz Kurzemi, lielāko daļu Zemgales, kā arī nelielu daļu Vidzemes un Latgales.

Zemes slīpuma modelis reprezentē reljefa nogāzes kritumu grādos. Modelī tiek izdalītas 3 slīpuma gradācijas grupas, kur definētas pēc meža tehnikas pārvietošanās iespējām apvidū. Virsmas slīpuma analīze balstīta uz zemes reljefa modeli, kura izšķirtspēja ir 1 metrs. Modeļa pamatnes pelēkā krāsa ir reljefs, kur tam nav definētas lielas slīpuma vērtības (0-7 grādi), tādējādi neiegūstot simbolizācijas krāsojumu.

 map of latvia

Zemes virsmas slīpuma modeļa servisu ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. - 2016. gada aerolāzerksenēšanas datus. Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts. Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Zemes virsmas slīpuma modeļa WMS serviss:

http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:SlopeLKS

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2016. Atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.

Zemes virsmas slīpuma modelis

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem