map of latvia

Vairāki meža īpašnieki ikvienam interesentam piedāvā lejupielādēt savu meža kvartālu ģeotelpisko datu slāni. Meža kvartāls ir ar stigām vai dabiskām robežām norobežota saimnieciskās darbības vienība.

Datu slāņi satur informāciju par AS Latvijas valsts meži (LVM), SIA Latvijas Finieris mežs (LFM), SIA Sodra (SO), MOFO meža īpašumi (MoFo), SIA Kursa MRU (Kursa), SIA Mana Mežs, SIA Rostes, SIA SUNDIN, Meža pētīšanas stacija, MPKS Mežsaimnieks, SIA SUSAB, SIA Stiga MR, SIA Laskana, SIA Greyton īpašumā, valdījumā un lietojumā esošiem meža kvartāliem.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

 

Kvartālu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

AS Latvijas valsts meži kvartāli SHP

zip / 26.69 MB

Sodra grupa meža kvartāli SHP

zip / 5.19 MB

SIA Kursa MRU meža kvartāli SHP

zip / 302.13 KB

SIA Latvijas Finieris mežs kvartāli SHP

zip / 377.14 KB

MoFo meža īpašumi kvartāli SHP

zip / 217.50 KB

Meža pētīšanas stacija kvartāli SHP

zip / 432.78 KB

SIA Mana Mežs kvartāli SHP

zip / 49.54 KB

SIA Rostes kvartāli SHP

zip / 89.67 KB

SIA SUNDIN kvartāli SHP

zip / 432.75 KB

SIA SUSAB kvartāli SHP

zip / 1.42 MB

SIA Greyton kvartāli SHP

zip / 416.62 KB

SIA Laskana mežs kvartāli SHP

zip / 312.98 KB

SIA Stiga RM kvartāli SHP

zip / 215.48 KB

MPKS Mežsaimnieks kvartāli SHP

zip / 668.47 KB

Meža kvartāli DOCX

docx / 162.19 KB

Kvartālu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

AS Latvijas valsts meži kvartāli GDB

zip / 15.65 MB

Sodra grupa meža kvartāli GDB

zip / 3.25 MB

SIA Kursa MRU meža kvartāli GDB

zip / 205.33 KB

SIA Latvijas Finieris mežs kvartāli GDB

zip / 249.87 KB

MoFo meža īpašumi kvartāli GDB

zip / 152.75 KB

Meža pētīšanas stacija kvartāli GDB

zip / 345.68 KB

SIA Mana Mežs kvartāli GDB

zip / 52.78 KB

SIA Rostes kvartāli GDB

zip / 76.70 KB

SIA SUNDIN kvartāli GDB

zip / 285.06 KB

SIA SUSAB kvartāli GDB

zip / 928.48 KB

SIA Greyton kvartāli GDB

zip / 274.18 KB

SIA Laskana mežs kvartāli GDB

zip / 214.91 KB

SIA Stiga RM kvartāli GDB

zip / 153.06 KB

MPKS Mežsaimnieks kvartāli GDB

zip / 433.29 KB

Meža kvartāli DOCX

docx / 162.41 KB

Kvartālu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā (DWG Version 2007)

AS Latvijas valsts meži kvartāli DWG

zip / 33.66 MB

Sodra grupa meža kvartāli DWG

zip / 8.92 MB

SIA Kursa MRU grupa meža kvartāli DWG

zip / 507.92 KB

SIA Latvijas Finieris mežs kvartāli DWG

zip / 677.84 KB

MoFo meža īpašumi kvartāli DWG

zip / 392.71 KB

Meža pētīšanas stacija kvartāli DWG

zip / 856.10 KB

SIA Mana Mežs kvartāli DWG

zip / 92.45 KB

SIA Rostes kvartāli DWG

zip / 155.81 KB

SIA SUNDIN kvartāli DWG

zip / 745.65 KB

SIA SUSAB kvartāli DWG

zip / 2.75 MB

SIA Greyton kvartāli DWG

zip / 877.99 KB

SIA Laskana mežs kvartāli DWG

zip / 525.38 KB

SIA Stiga RM kvartāli DWG

zip / 353.71 KB

MPKS Mežsaimnieks kvartāli DWG

zip / 1.22 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi