map of latvia

Vairāki meža īpašnieki ikvienam interesentam piedāvā lejupielādēt savu meža kvartālu ģeotelpisko datu slāni. Meža kvartāls ir ar stigām vai dabiskām robežām norobežota saimnieciskās darbības vienība.

Visu īpašnieku nosaukumus, kuri vēlējušies publicēt  kvartālu robežas, iespējams redzēt zemāk sarakstā, kur tie ir redzami kā saites ar datu lejupielādes iespēju.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

 

Kvartālu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

AS Latvijas valsts meži kvartāli SHP

zip / 27.76 MB

Sodra grupa meža kvartāli SHP

zip / 5.74 MB

SIA Kursa MRU meža kvartāli SHP

zip / 3.94 KB

SIA Latvijas Finieris mežs kvartāli SHP

zip / 521.55 KB

MoFo meža īpašumi kvartāli SHP

zip / 4.01 KB

Meža pētīšanas stacija kvartāli SHP

zip / 449.96 KB

SIA Mana Mežs kvartāli SHP

zip / 3.94 KB

SIA Rostes kvartāli SHP

zip / 3.91 KB

SIA SUNDIN kvartāli SHP

zip / 3.89 KB

SIA SUSAB kvartāli SHP

zip / 2.64 MB

SIA Greyton kvartāli SHP

zip / 437.73 KB

SIA Laskana mežs kvartāli SHP

zip / 3.93 KB

SIA Stiga RM kvartāli SHP

zip / 451.9 KB

MPKS Mežsaimnieks kvartāli SHP

zip / 1.44 MB

SIA Daugavas mežsaimnieks kvartāli SHP

zip / 3.89 KB

SIA IRI Asset Management meža kvartāli SHP

zip / 3.87 KB

SIA Vestman Forest Fund meža kvartāli SHP

zip / 3.94 KB

SIA KM Forestry meža kvartāli SHP

zip / 3.91 KB

VAMOIC kvartāli SHP

zip / 3.83 KB

SIA SCA Mežs Latvija kvartāli SHP

zip / 2.44 MB

SIA Mežusili kvartāli SHP

zip / 3.86 KB

SIA PK mežs kvartāli SHP

zip / 3.83 KB

SIA Skogssällskapet kvartāli SHP

zip / 3.97 KB

JŠ meža īpašumi kvartāli SHP

zip / 3.76 KB

SIA Baltu koks kvartāli SHP

zip / 3.87 KB

SIA El forest kvartāli SHP

zip / 3.86 KB

SIA G.M. koks kvartāli SHP

zip / 3.82 KB

SIA ESPA kvartāli SHP

zip / 3.79 KB

SIA Belwood kvartāli SHP

zip / 3.84 KB

SIA Pampāļi kvartāli SHP

zip / 3.84 KB

Meža kvartāli DOCX

docx / 162.19 KB

Kvartālu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

AS Latvijas valsts meži kvartāli GDB

zip / 16.21 MB

Sodra grupa meža kvartāli GDB

zip / 3.53 MB

SIA Kursa MRU meža kvartāli GDB

zip / 21.91 KB

SIA Latvijas Finieris mežs kvartāli GDB

zip / 337.3 KB

MoFo meža īpašumi kvartāli GDB

zip / 22.3 KB

Meža pētīšanas stacija kvartāli GDB

zip / 303.08 KB

SIA Mana Mežs kvartāli GDB

zip / 21.92 KB

SIA Rostes kvartāli GDB

zip / 21.75 KB

SIA SUNDIN kvartāli GDB

zip / 21.66 KB

SIA SUSAB kvartāli GDB

zip / 1.62 MB

SIA Greyton kvartāli GDB

zip / 286.15 KB

SIA Laskana mežs kvartāli GDB

zip / 21.83 KB

SIA Stiga RM kvartāli GDB

zip / 295.49 KB

MPKS Mežsaimnieks kvartāli GDB

zip / 919.67 KB

SIA Daugavas mežsaimnieks kvartāli GDB

zip / 21.66 KB

SIA IRI Asset Management meža kvartāli GDB

zip / 21.58 KB

SIA Vestman Forest Fund meža kvartāli GDB

zip / 21.94 KB

SIA KM Forestry meža kvartāli GDB

zip / 21.76 KB

VAMOIC kvartāli GDB

zip / 21.29 KB

SIA SCA Mežs Latvija kvartāli GDB

zip / 1.48 MB

SIA Mežusili kvartāli GDB

zip / 21.48 KB

SIA PK mežs kvartāli GDB

zip / 21.3 KB

SIA Skogssällskapet kvartāli GDB

zip / 22.14 KB

JŠ meža īpašumi kvartāli GDB

zip / 20.94 KB

SIA Baltu koks kvartāli GDB

zip / 21.57 KB

SIA El forest kvartāli GDB

zip / 21.48 KB

SIA G.M. koks kvartāli GDB

zip / 21.3 KB

SIA ESPA kvartāli GDB

zip / 21.12 KB

SIA Belwood kvartāli GDB

zip / 21.39 KB

SIA Pampāļi kvartāli GDB

zip / 21.38 KB

Meža kvartāli DOCX

docx / 162.41 KB

Kvartālu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā (DWG Version 2007)

AS Latvijas valsts meži kvartāli DWG

zip / 27.28 MB

Sodra grupa meža kvartāli DWG

zip / 5.9 MB

SIA Kursa MRU grupa meža kvartāli DWG

zip / 9.44 KB

SIA Latvijas Finieris mežs kvartāli DWG

zip / 540.47 KB

MoFo meža īpašumi kvartāli DWG

zip / 9.44 KB

Meža pētīšanas stacija kvartāli DWG

zip / 430.56 KB

SIA Mana Mežs kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

SIA Rostes kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

SIA SUNDIN kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA SUSAB kvartāli DWG

zip / 2.76 MB

SIA Greyton kvartāli DWG

zip / 472.8 KB

SIA Laskana mežs kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA Stiga RM kvartāli DWG

zip / 457.78 KB

MPKS Mežsaimnieks kvartāli DWG

zip / 1.5 MB

SIA Daugavas mežsaimnieks kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA IRI Asset Management meža kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA Vestman Forest Fund meža kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

SIA KM Forestry meža kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

VAMOIC kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA SCA Mežs Latvija kvartāli DWG

zip / 2.53 MB

SIA Mežusili kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

SIA PK mežs kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA Skogssällskapet kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

JŠ meža īpašumi kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA Baltu koks kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

SIA El forest kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA G.M. koks kvartāli DWG

zip / 9.43 KB

SIA ESPA kvartāli DWG

zip / 9.41 KB

SIA Belwood kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

SIA Pampāļi kvartāli DWG

zip / 9.42 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi