map of latvia

Nogabalu ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku - Sodra grupa, SIA Latvijas Finieris mežs, AS Latvijas valsts meži, SIA Kursa MRU, MOFO meža īpašumi īpašumā,Meža pētīšanas stacija, MPKS Mežsaimnieks, SIA Greyton, SIA Laskana mežs, SIA SUSAB, SIA Stiga MR, SIA SUNDIN, SIA Mana Mežs, SIA Rostes valdījumā un lietojumā esošiem meža zemju nogabaliem.

Nogabals ir meža inventarizācijas pamatvienība. Meža zeme tiek sadalīta nogabalos, ja atbilstoši definētiem nosacījumiem atšķiras meža zemes veidi, mežaudzes sastāvs, vecums, bonitāte, biezība, meža tips vai meža apsaimniekošanas ierobežojumi. LVM tiek izveidoti nogabali arī nemeža zemēm.

Atribūtu datos pieejams nogabala un apakšnogabala numurs, kvartāla numurs, nogabala platība, administratīvi-teritoriālo vienību kodi un zemes kategorijas kods.

Dati .shp un .gdb formātos tiek atjaunoti reizi nedēļā.

Dati .dwg formātā atjaunoti 2018.gada 20.augustā

 

Meža nogabalu ģeotelpiskie dati .shp formātā un to apraksts

AS Latvijas valsts meži meža nogabali SHP

zip / 3.57 KB

Meža pētīšanas stacija nogabali SHP

zip / 2.58 MB

SIA MOFO meža īpašumi nogabali SHP

zip / 738.63 KB

Sodra grupa nogabali SHP

zip / 19.94 MB

SIA Kursa MRU nogabali SHP

zip / 1.16 MB

SIA Latvijas finieris mežs nogabali SHP

zip / 1.41 MB

SIA Mana mežs nogabali SHP

zip / 118.18 KB

SIA Rostes nogabali SHP

zip / 369.20 KB

SIA Sundin nogabali SHP

zip / 1.82 MB

SIA Greyton nogabali SHP

zip / 1.15 MB

SIA Laskana mežs nogabali SHP

zip / 1.19 MB

SIA Stiga MR nogabali SHP

zip / 999.91 KB

SIA SUSAB nogabali SHP

zip / 5.25 MB

MPKS Mežsaimnieks nogabali SHP

zip / 1.78 MB

Meža nogabali SHP DOCX

docx / 163.46 KB

Meža nogabalu ģeotelpiskie dati .gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

AS Latvijas valsts meži meža nogabali GDB

zip / 21.21 KB

Meža pētīšanas stacija nogabali GDB

zip / 2.33 MB

SIA MOFO meža īpašumi nogabali GDB

zip / 581.84 KB

Sodra grupa nogabali GDB

zip / 14.60 MB

SIA Kursa MRU nogabali GDB

zip / 918.83 KB

SIA Latvijas finieris mežs nogabali GDB

zip / 1.06 MB

SIA Mana mežs nogabali GDB

zip / 115.33 KB

SIA Rostes nogabali GDB

zip / 312.87 KB

SIA Sundin nogabali GDB

zip / 1.40 MB

SIA Greyton nogabali GDB

zip / 851.41 KB

SIA Laskana mežs nogabali GDB

zip / 937.52 KB

SIA Stiga RM nogabali GDB

zip / 774.12 KB

SIA SUSAB nogabali GDB

zip / 3.83 MB

MPKS Mežsaimnieks nogabali GDB

zip / 1.36 MB

Meža nogabali GDB DOCX

docx / 163.65 KB

Latvijas valsts meži meža nogabalu ģeotelpiskie dati DWG formātā (DWG Version 2007)

LVM meža nogabali Austrumvidzeme DWG

zip / 76.81 MB

LVM meža nogabali Rietumvidzeme DWG

zip / 69.54 MB

LVM meža nogabali Ziemeļkurzeme DWG

zip / 95.05 MB

LVM meža nogabali Dienvidkurzeme DWG

zip / 96.08 MB

LVM meža nogabali Zemgale DWG

zip / 51.43 MB

LVM meža nogabali Vidusdaugava DWG

zip / 70.80 MB

LVM meža nogabali Ziemeļlatgale DWG

zip / 61.77 MB

LVM meža nogabali Dienvidlatgale DWG

zip / 56.13 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi