map of latvia

Nogabalu ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku - SIA “Bergvik Skog”, SIA “Latvijas Finieris mežs”, AS „Latvijas valsts meži”, SIA "Kursa MRU" un "MOFO meža īpašumi" īpašumā, valdījumā un lietojumā esošiem meža zemju nogabaliem.

Nogabals ir meža inventarizācijas pamatvienība. Meža zeme tiek sadalīta nogabalos, ja atbilstoši definētiem nosacījumiem atšķiras meža zemes veidi, mežaudzes sastāvs, vecums, bonitāte, biezība, meža tips vai meža apsaimniekošanas ierobežojumi. LVM tiek izveidoti nogabali arī nemeža zemēm.

SIA “Bergvik Skog” datos pieejama informācija par 87 800 nogabaliem. SIA “Latvijas Finieris mežs” nogabali satur datus par 5 800 nogabaliem. AS „Latvijas valsts meži” nogabalu ģeotelpisko datu slānī ietilpst ap 920 000 poligonu objekti. SIA “Kursa MRU” nogabali satur datus ar 2 040 nogabaliem. “MOFO meža īpašumi” nogabali satur datus par aptuveni 2 500 nogabaliem.

Atribūtu datos pieejams nogabala un apakšnogabala numurs, kvartāla numurs, nogabala platība, administratīvi-teritoriālo vienību kodi un zemes kategorijas kods.
 

Dati atjaunoti 2018. gada 18. februārī.

Nogabalu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

SIA “Bergvik Skog” meža nogabali SHP

zip / 15.32 MB

SIA “Kursa MRU” meža nogabali SHP

zip / 338.29 KB

SIA “Latvijas Finieris mežs” nogabali SHP

zip / 1.10 MB

AS „Latvijas valsts meži” meža nogabali SHP

zip / 176.36 MB

“MoFo meža īpašumi” nogabali SHP

zip / 419.55 KB

Meža nogabali DOCX

docx / 164.12 KB

LVM meža nogabalu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

SIA “Bergvik Skog” meža nogabali GDB

zip / 11.96 MB

SIA “Kursa MRU” meža nogabali GDB

zip / 294.34 KB

SIA “Latvijas Finieris mežs” nogabali GDB

zip / 902.09 KB

AS „Latvijas valsts meži” meža nogabali GDB

zip / 138.19 MB

“MoFo meža īpašumi” nogabali GDB

zip / 361.92 KB

Meža nogabali DOCX

docx / 164.34 KB

LVM meža nogabalu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā (DWG Version 2007)

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Austrumvidzemes reģions

zip / 76.81 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Dienvidkurzemes reģions

zip / 96.08 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Dienvidlatgales reģions

zip / 56.13 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Rietumvidzemes reģions

zip / 69.54 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Vidusdaugavas reģions

zip / 70.80 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Zemgales reģions

zip / 51.43 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Ziemeļkurzemes reģions

zip / 95.05 MB

AS"Latvijas valsts meži"meža nogabali DWG Ziemeļlatgales reģions

zip / 61.77 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi