LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” attīstāmo autoceļu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par tādiem meža autoceļiem, kuriem plānota atjaunošana, pārbūve vai būvniecība laika posmā no 2018. gada līdz 2022. gadam. Tajā ietilpst 1130 līnijveida datu objekti.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā

LVM attīstāmo autoceļu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM attīstāmie autoceļi SHP

zip / 342.67 KB

LVM attīstāmie autoceļi DOCX

docx / 160.48 KB

LVM attīstāmo autoceļu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM attīstāmie autoceļi GDB

zip / 397.82 KB

LVM attīstāmie autoceļi DOCX

docx / 160.56 KB

Attīstāmie meža ceļi

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem