LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


map of latvia

 

Caurteka ir konstrukcija, kas nodrošina ūdensnoteku vai ūdensteču caurplūdi. Caurtekas var būt iebūvētas zem meža autoceļa un nobrauktuvēs vai uz grāvja atbērtnes. Atribūtu tabula satur informāciju par caurtekas garumu un diametru.

AS „Latvijas valsts meži” caurteku  ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām caurtekām. Tajā ietilpst gandrīz 40 000 punktveida objekti.

Dati atjaunoti 2018.gada 5.martā

 

 

LVM caurteku ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM caurtekas SHP

zip / 827.92 KB

LVM caurtekas DOCX

docx / 161.26 KB

LVM caurteku ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM caurtekas GDB

zip / 600.75 KB

LVM caurtekas DOCX

docx / 161.30 KB

Caurtekas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem