LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


orto

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā ortofoto WMS servisu, kas klāj visu Latvijas teritoriju. Jaunais pakalpojums sagatavots izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 5. un 6. uzlidojuma datus, tos apstrādājot un savietojot tā, ka katrā teritorijā tiek attēlots jaunākais pieejamais ortofoto. Šis serviss ir pieejams kopā ar citiem LVM GEO nodrošinātajiem salikumiem (ieskaitot AS “Latvijas valsts meži” meža kvartālu servisu), izmantojot saiti:

http://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:Orto_LKS

Datu sagatavošanā izmantots: Ortofotokartes mērogā 1:10 000 dati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2013.- 2017. Atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.

 

Ortofoto

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem