LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” reģionu datu slānis satur informāciju par uzņēmuma astoņām strukturālā dalījuma vienībām, kuru teritorijās tiek realizēta ilgtspējīga valsts mežu apsaimniekošana, pārvaldes funkcijas un piedāvāti saražotie produkti un pakalpojumi.

Atribūtu datos ir pieejami reģionu nosaukumi.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM reģionu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM reģioni SHP

zip / 1.12 MB

LVM reģioni DOCX

docx / 158.56 KB

LVM reģionu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM reģioni GDB

zip / 787.87 KB

LVM reģioni DOCX

docx / 158.56 KB

Reģioni

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem