LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” meža autoceļu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma valdījumā esošajiem meža autoceļiem. Tajā ietilpst 4 725 meža autoceļš, ar kopējo garumu vairāk nekā 12 000 km. Atribūtu datos ir pieejams meža autoceļa nosaukums.

Meža autoceļš ir atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes izvešanai.

Dati atjaunoti 2018. gada 22.maijā.

LVM meža autoceļu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža autoceļi SHP

zip / 2.64 MB

LVM meža autoceļi DOCX

docx / 160.28 KB

LVM meža autoceļu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM meža autoceļi GDB

zip / 1.71 MB

LVM meža autoceļi DOCX

docx / 160.33 KB

Meža ceļi

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem