LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” stigu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām meža stigām. Tajā ietilpst 83 116 līnijveida objekti.

Meža stigas ir svarīgi meža apsaimniekošanas infrastruktūras objekti. Atribūtu tabula satur informāciju par to veidiem.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā

LVM stigu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM stigas SHP

zip / 7.91 MB

LVM stigas DOCX

docx / 158.09 KB

LVM stigu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM stigas GDB

zip / 6.09 MB

LVM stigas DOCX

docx / 158.55 KB

Stigas

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem