LVM GEO izstrādes komanda aktīvi iesaistās ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju attīstības veicināšanā Latvijā un atbalsta atvērto datu iniciatīvu. LVM GEO uztur vienu no lielākajām ģeotelpisko datu kopām Latvijā, daļu no šiem datiem un servisiem vēlamies piedāvāt lietotājiem kā brīvpieejas datus un aicinām tos izmantot izglītības, izpētes, zinātnes un kvalitatīvu ģeotelpisku lietotņu un informācijas sistēmu izstrādes vajadzībām


 map of latvia

Šeit tuvākajā laikā tiks nopublicēti ģeotelpisko datu WMS servisi, kuri būs brīvi pieejami jebkuram interesentam. Plānots publicēt šādus servisus:

  • LVM fona karte
  • Vainagu biezības modelis
  • LĢIA topogrāfisko karti mērogā 1:50 000

 

 

 

Drīzumā pieejami

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi
Saņemt informāciju par datiem un servisiem

Saņemt informāciju par datiem un servisiem