map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajās teritorijās identificētajām briežu dzimtas dzīvnieku bojājumu riska teritorijām. Šīs teritorijas ir izveidotas ar mērķi, lai LVM darbinieki paredzētu iespējamos briežu dzimtas dzīvnieku bojājuma riskus un plānotu meža aizsardzības pasākumus atjaunotajās meža platībās.

 

Riska teritoriju veido poligonu slānis, kas sastāv no nogabaliem, kuros pēdējā gada laikā fiksēti briežu dzimtas dzīvnieku bojājumi un nogabaliem, kuros pēdējo divu gadu laikā veikti aizsardzības pasākumi, apvelkot tiem buferjoslu ar 300 m lielu rādiusu.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM bojājumu riska teritoriju ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM bojājumu riska teritorijas SHP

zip / 6.82 MB

LVM bojājumu riska teritoriju datu apraksts DOCX

docx / 162.58 KB

LVM bojājumu riska teritoriju ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM bojājumu riska teritorijas GDB

zip / 1.22 MB

LVM bojājumu riska teritoriju datu apraksts DOCX

docx / 162.76 KB

LVM bojājumu riska teritoriju ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM bojājumu riska teritorijas DWG

zip / 7.48 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi