infrastruktura

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot brīvpieejas LVM meža infrastruktūras datu WMS servisu, kas satur sekojošu informācju:

 • Apgriešanās laukumi
 • Atjaunojamie meliorācijas objekti
 • Attīstāmie meža ceļi
 • Autoceļu aprīkojums
 • Caurtekas
 • Grāvji
 • Izmainīšanās vietas
 • Meliorācijas sistēmas
 • Meža ceļi
 • Nobrauktuves
 • Tilti un lielās caurtekas

Meža infrastruktūras datu WMS serviss:
https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:LVM_Meza_infrastruktura

 

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

 • Dati
 • Servisi