map of latvia

Zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku – Sodra grupa, SIA Latvijas Finieris mežs, AS Latvijas valsts meži, SIA SUSAB, Meža pētīšanas stacija, MPKS Mežsaimnieks īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajām kadastra vienībām.

Atribūtu tabulā pieejams nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

Zemes vienību ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

AS Latvijas valsts meži zemes vienības SHP

zip / 9.28 MB

Sodra grupa zemes vienības SHP

zip / 3.1 MB

SIA Latvijas Finieris mežs zemes vienības SHP

zip / 301.91 KB

SUSAB zemes vienības SHP

zip / 1.16 MB

MPKS Mežsaimnieks zemes vienības SHP

zip / 946.92 KB

Meža pētīšanas stacija zemes vienības SHP

zip / 116.07 KB

SIA IRI Asset Management zemes vienības SHP

zip / 2.16 MB

SIA SCA Mežs Latvija zemes vienības SHP

zip / 1.25 MB

SIA Skogssällskapet zemes vienības SHP

zip / 660.2 KB

Zemes vienības DOCX

docx / 158.52 KB

Zemes vienību ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

AS Latvijas valsts meži zemes vienības GDB

zip / 5.8 MB

Sodra grupa zemes vienības GDB

zip / 2.37 MB

SIA Latvijas Finieris mežs zemes vienības GDB

zip / 236.18 KB

SUSAB zemes vienības GDB

zip / 896.07 KB

MPKS Mežsaimnieks zemes vienības GDB

zip / 708.7 KB

Meža pētīšanas stacija zemes vienības GDB

zip / 98.15 KB

SIA IRI Asset Management zemes vienības GDB

zip / 1.67 MB

SIA SCA Mežs Latvija zemes vienības GDB

zip / 917.77 KB

SIA Skogssällskapet zemes vienības GDB

zip / 513.46 KB

Zemes vienības DOCX

docx / 158.46 KB

Zemes vienību ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

AS Latvijas valsts meži zemes vienības DWG

zip / 9.17 MB

Sodra grupa zemes vienības DWG

zip / 2.7 MB

SIA Latvijas Finieris mežs zemes vienības DWG

zip / 276.66 KB

SUSAB zemes vienības DWG

zip / 1.05 MB

MPKS Mežsaimnieks zemes vienības DWG

zip / 852.31 KB

Meža pētīšanas stacija zemes vienības DWG

zip / 123.54 KB

SIA IRI Asset Management zemes vienības DWG

zip / 1.92 MB

SIA SCA Mežs Latvija zemes vienības DWG

zip / 1.12 MB

SIA Skogssällskapet zemes vienības DWG

zip / 593.16 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi