map of latvia

Zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku – Sodra grupa, SIA Latvijas Finieris mežs, AS Latvijas valsts meži, SIA SUSAB, Meža pētīšanas stacija, MPKS Mežsaimnieks īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajām kadastra vienībām.

Atribūtu tabulā pieejams nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi