map of latvia

Zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku – SIA “Bergvik Skog”, SIA “Latvijas Finieris mežs”, AS “Latvijas valsts meži” īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajām kadastra vienībām.

AS "Latvijas valsts meži" un SIA “Bergvik Skog” zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi katrs satur ap 10 300 poligonu objektus. SIA “Latvijas Finieris mežs” zemes vienību ģeotelpiskie dati satur informāciju par vairāk kā 500 datu objektiem.

Atribūtu tabulā pieejams nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums.

Dati atjaunoti 2018. gada 14. jūnijā.

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi