map of latvia

 

Caurteka ir konstrukcija, kas nodrošina ūdensnoteku vai ūdensteču caurplūdi. Caurtekas var būt iebūvētas zem meža autoceļa un nobrauktuvēs vai uz grāvja atbērtnes. Atribūtu tabula satur informāciju par caurtekas garumu un diametru.

AS „Latvijas valsts meži” caurteku  ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām caurtekām.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM caurteku ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM caurtekas SHP

zip / 1.21 MB

LVM caurtekas DOCX

docx / 161.26 KB

LVM caurteku ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM caurtekas GDB

zip / 810.1 KB

LVM caurtekas DOCX

docx / 161.3 KB

LVM caurtekas DWG

zip / 1.08 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi