map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" individuāli plānojamas teritorijas ir sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, kas tiek apsaimniekotas ar mērķi saglabāt un vairot rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM individuāli plānojamas teritorijas ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM individuāli plānojamas teritorijas SHP

zip / 385.7 KB

LVM individuāli plānojamas teritorijas DOCX

docx / 158.83 KB

LVM individuāli plānojamas teritorijas ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM individuāli plānojamas teritorijas GDB

zip / 244.39 KB

LVM individuāli plānojamas teritorijas DOCX

docx / 158.83 KB

LVM individuāli plānojamas teritorijas ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM individuāli plānojamas teritorijas DWG

zip / 405.89 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi