Pieejami jauni WMS servisi

LVM GEO ir padarījuši brīvi pieejamus vairākus WMS servisus, to skaitā ortofoto, ortofoto infrasarkanajā spektrā, zemes reljefa modeli, zemes virsmas slīpuma modeli, veģetācijas augstuma modeli
Uzzināt vairāk

LVM GEO

LVM GEO ir produktu un pakalpojumu kopa, kuru izstrādā un attīsta AS “Latvijas valsts meži” ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju (ĢIT) biznesa virziens. Mēs piedāvājam ĢIT klientiem, kuriem nepieciešami ģeotelpiskie risinājumi efektīvākai saimnieciskās darbības veikšanai un biznesa attīstībai
Uzzināt vairāk

Telpiskās plānošanas optimizācija

LVM GEO piedāvā telpiskās plānošanas optimizācijas pakalpojumu, sniedzot iespēju uzņēmumiem telpiski plānot un optimizēt savu saimniecisko darbību ilgtermiņā, modelēt attīstības un saimnieciskās darbības scenārijus, noteikt sava uzņēmuma kapitāla vērtību un citus raksturojošos parametrus
Uzzināt vairāk

Jaunas brīvpieejas datu kopas

LVM GEO sadaļā "Dati" pieejami jaunas brīvpieejas datu kopas, to skaitā AS "Latvijas valsts meži" caurtekas, apgriešanās laukumi, nobrauktuves, autoceļu aprīkojums un citas
Uzzināt vairāk

Par LVM GEO

LVM GEO ir ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju (ĢIT) produktu un pakalpojumu kopa, kuru izstrādā un attīsta AS “Latvijas valsts meži” ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju biznesa virziens. Tas ir izveidots ar mērķi piedāvāt risinājumus klientiem, kuriem nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums efektīvākai saimnieciskās darbības veikšanai un biznesa attīstībai. Kopš 2012. gadā uzņēmums pieņēma lēmumu pilnībā atteikties no ģeotelpisko informācijas sistēmu izstrādes ārpakalpojuma, ir izdevies ne tikai izpildīt visus uzņēmuma iekšējos attīstības plānus šajā jomā, bet arī izveidot apjomīgu produktu un pakalpojumu kopu LVM GEO, kuru šobrīd varam nodrošināt ārējiem klientiem, piedāvājot izdevīgus nosacījumus. Līdz ar to tās tehnoloģiju un produktu priekšrocības, kuras līdz šim izmantoja tikai uzņēmuma iekšējie biznesa procesi, tagad ir pieejamas jebkuram interesentam.