LVM GEO Python Core ir LVM GEO izstrādes komandas veidots atvērta koda automatizācijas un skriptēšanas moduļa kodols, uz kura jebkurš interesents var balstīt Python programmēšanas ietvara skriptus. Šis kodols ļauj vienotā vidē pārvaldīt visus sistēmas apkopes procesus, veidojot vienkāršus un strukturētus skriptus ar bagātām funkcionālajām iespējām.

Katrai lielai ģeogrāfiskās informācija sistēmai (ĢIS) ir jāveic virkne automātisku apkopes darbību. Tās var būt saistītas gan ar datubāzes uzturēšanu, serveru apkopi, datu validācijām un aprēķiniem, karšu kešošanu un sagatavošanu, datu apmaiņu ar citām sistēmām un citām vajadzībām. ESRI platformas ietvaros apkopju skriptēšana tiek veikta ar Python skriptēšanas valodu un ArcPy bibliotēku. LVM GEO jau daudzus gadus strādā ar ArcPy bibliotēku un ir radījis kodolu LVM GEO Python Core, kura šīs ESRI bibliotēkas iespējas būtiski papildina, rodot atbildi uz virkni sistēmu uzturēšanas un administrēšanas jautājumu, kurus nenodrošina ArcPy standarta iespējas:

  • skriptu izpildes monitorēšanas iespējas automātiskajiem monitoringa rīkiem (piemēram, Zabbix)
  • skriptu audita glabāšanas iespējas
  • e-pastu sūtīšanas iespējas (gan par skriptu izpildes stausu, gan skriptu loģikas ietvaros sūtīt speciālos e-pastus)
  • datu apmaiņa ar FTP un SFTP datu kompresēšana un atkompresēšana
  • SQL, PowerShell, Windows Shell failu izsaukšana un izpildes kontrole vienotā čaulā ar ArcPy ģeoprocesinga rīkiem

Kodols ietver sevī arī rīkus, kas vienkāršo Python un ArcPy funkciju izmantošanu, būtiski atvieglojot koda izstrādi:

  • ArcGIS server administrācijas skriptēšana
  • failu operāciju skriptēšana, servisu kešošanas skriptēšana
  • unificēta skripta izpilde vienotā veidā gan no ArcGIS vides, gan Python Shell, gan cita rīka ietvarā
  • u.c.

LVM GEO piedāvā Python Core atvērtā koda projektā GitHub, kuru bez ierobežojumiem var izmantot jebkurš interesents. LVM GEO piedāvā arī apmācības kursu LVM GEO Python lietošanā un piedāvā arī ieviest automatizācijas platformas uzņēmumumos un organizācijās. LVM GEO skriptēšanas platformu šobrīd jau izmanto vairāki uzņēmumi Latvijā, to skaitā AS "Latvijas valsts meži", kuras sistēmu apkopei šo platformu izmanto 75 faili, kuri apstrādā vairāk kā 200 dažādus automātiskos procesus dienā.

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.