Augstumliknes tuv

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā brīvpieejas augstumlīkņu vektordatu slāni. Augstumlīknes klāj visu Latvijas teritoriju. 

Dati satur informāciju par augstumlīknēm ar 5 un 1 metra soli. Dati ar 5 metru soli lejupielādējami zemāk, bet datus ar 1 metru soli var saņemt, ar mums individuāli sazinoties e-pastā, jo tie ir pārāk lieli lejupielādei mājaslapā. Dati sagatavoti automātiski, izmantojot zemes reljefa modeli, kas veidots no LIDAR zemes punktu mākoņa (LĢIA 2013. - 2019. gada aerolāzerksenēšanas dati). Dati pieejami LAS - 2000.5 normālā augstuma sistēmā. Automātiski ģenerēti dati izteikti līdzenās zemes reljefa vietās veido cilpas, savienojot iespējami daudz vienādas vērtības augstumpunktus. Šādas cilpas augstumlīkņu datos vērojamas uz ūdeņiem, purvos un līdzenumos. Šobrīd manuāli precizēti dati nav pieejami, jo tam ir nepieciešams liels speciālistu laika resurss. Manuāli labotus datus, augstākas detalizācijas un mazāka horizontālā soļa datus piedāvājam kā maksas pakalpojumu.

Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2019

Augstumlīkņu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā

Augstumlīknes (5 m solis) GDB

zip / 227.61 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi