PubCompVMD

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot Valsts meža dienesta Meža valsts reģistra brīvpieejas datu WMS un WFS servisus.

WMS serviss (pieslēgums ir visai slāņu grupai, bet pieslēgties un lietot var arī katru slāni atsevišķi):

https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=publicwfs:vmdpubliccompartments

WFS servisi:

https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/publicwfs/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities&layer=publicwfs:vmdpubliccompartments

 

Kartes apzīmējumi:

Apzimejumi mazaks

 

 

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi