map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par atjaunojamiem meliorācijas objektiem AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajās teritorijās.

Meža meliorācijas sistēma ir specializētu būvju un ierīču kopums ūdens režīma regulēšanai meža zemēs .

 

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM atjaunojamo meliorācijas objektu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM atjaunojamie meliorācijas objekti SHP

zip / 1.37 MB

LVM atjaunojamie meliorācijas objekti DOCX

docx / 159.26 KB

LVM atjaunojamo meliorācijas objektu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM atjaunojamie meliorācijas objekti GDB

zip / 607.79 KB

LVM atjaunojamie meliorācijas objekti DOCX

docx / 159.39 KB

LVM atjaunojamo meliorācijas objektu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā (DWG Version 2007)

LVM atjaunojamie meliorācijas objekti DWG

zip / 1.37 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi