LVM GEO piedāvā veikt telpisko datu apstrādi, telpisko analīžu veikšanu, kā arī kartogrāfisko materiālu sagatavošanu. Uzņēmumos, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar ģeogrāfisku novietojumu, telpiskie dati ir nozīmīgs informācijas avots, kas palīdz pieņemt saimnieciski izdevīgus lēmumus un kvalitatīvi apsaimniekot resursus.

Datu telpisks izvietojums, sakarības starp tiem un to savstarpējā mijiedarbība var sniegt pilnīgi jaunu skatījumu uz uzņēmuma saimniecisko darbību, attīstības perspektīvām, attīstāmajām teritorijām, konkurentu saimniecisko darbību un daudziem citiem uzņēmējdarbībai nozīmīgiem parametriem, kuru izvērtēšana bez telpiskās piesaistes būtu ierobežota.

LVM GEO komandai ir liela pieredze un zināšanas ģeotelpisko datu apstrādē un telpisko analīžu veikšanā gan izmantojot standarta rīkus, gan izstrādājot speciālus datu apstrādes, analīzes un pasniegšanas rīkus atbilstoši klienta vajadzībām.

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.