Vairāku gadu pieredze ĢIT izstrādēs gan LVM iekšējos, gan klientu projektos ir ļāvusi LVM GEO komandas tehniskajiem un projektu vadītājiem uzkrāt zināšanas un kompetenci lielu ĢIT projektu vadībā, ĢIT koncepciju un stratēģiju izstrādē un konsultēšanā. LVM GEO piedāvā izstrādāt klientiem ĢIT attīstības koncepcijas, stratēģijas, vadīt un atbalstīt šo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos dažādās nozarēs.

Uzņēmumam, kura saimnieciskajai darbībai nozīmīgi ir telpiskie dati un telpiska plānošana, ĢIS ieviešana var būt nozīmīgs solis attīstības veicināšanai un ievērojamai efektivitātes uzlabošanai. Lai veiksmīgi ieviestu uzņēmumā ĢIS un citas ĢIT, būtisks ir izpētes un plānošanas posms, kurā tehnoloģiju attīstība pielāgota uzņēmuma biznesa virzienam, uzņēmuma stratēģijai un saimnieciskās darbības specifikai. Pēc plānošanas posma, projektu vadība un profesionāla izstrādes komanda ir izšķiroši faktori, lai veiksmīgi ieviestu inovācijas uzņēmumā.

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.