Sentinel 2

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot brīvpieejas Sentinel-2 (vasaras datu) mozaīkas WMS servisu.

Sentinel-2 ir Zemes novērošanas satelītu misija, kas ir daļa no Eiropas Komisijas Kopernikus ("Copernicus”) programmas. Šobrīd misija sastāv no diviem satelītiem, kuri tika palaisti orbītā 2015. un 2017. gadā. Uz tiem uzstādītais multispektrālais instruments iegūst attēlus elektromagnētiskā starojuma redzamajā gaismā, tuvā un īsviļņu infrasarkanajā diapazonā. Datu telpiskā izšķirtspēja ir 10–60 m. Šīs misijas satelītu pārlidojumu biežums virs Latvijas teritorijas ir reizi piecās dienās, bet Sentinel-2 konstelāciju veido divi satelīti, tāpēc pārlidojumu biežums praktiski ir aptuveni reizi divās dienās.

1 

1. attēls. Sentinel-2 satelītu pārlidojumu biežums. 

 

Geomediānas mozaīka

Atsevišķus satelītu attēlus var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, mākoņi, ēnas, dūmaka, kā arī kļūdainas intensitātes bojāti vai vienkārši iztrūkstoši dati. Kvalitatīvāku jeb “tīrāku” attēlu iegūšanai un salīdzinājumam noteiktā laika periodā var veidot summētus attēlus vai kompozītu attēlus.

Viena no iespējām šādu attēlu ieguvei: veidot geomediānu attēlus, kuru aprēķiniem izmanto statistikas metodi – ģeometriskā mediāna. Praktiski tas nozīmē nekvalitatīvo datu atmešanu un no kvalitatīvajiem datiem iegūtu statistiski reprezentatīvu pikseļu vērtību noteiktā laika periodā. Rezultātā no zemākas kvalitātes satelītu novērojumu laika rindas, izmantojot šo metodi, tiek iegūtas augstākas kvalitātes pikseļu mozaīkas, kas samazina arī telpiskos “trokšņus”. Pretēji vienkāršiem mediānas aprēķiniem, tiek saglabātas attiecības starp spektra joslām un iespēja veikt turpmāku attēlu analīzi, līdzīgi kā to veiktu ar atsevišķiem sākotnējiem attēliem, piemēram, NDVI indeksa aprēķinu.

2

2. attēls. Geomediānas kompozītu attēlu sagatavošanas koncepts.

 

Attēlu apstrādes piemērā (3. attēls) praktiski tiek atlasīti visi pieejamie Sentinel-2 attēli par interesējošo laika periodu. Šajā gadījumā tie ir visi vasaras mēneši konkrētam gadam un atkarībā no orbītu ģeometriskās pārklāšanās tie var būt aptuveni 30 līdz 50 attēli. Katram attēlam maskē nevajadzīgos pikseļus un no maskētajiem attēliem izveido geomediānas mozaīku.

3

3. attēls. Piemērs attēlu apstrādei un ģenerētā geomediānas mozaīka.

 

LVM WMS karšu servisā un LVM GEO fona kartēs Latvijas teritorijai šobrīd pieejamas RGB Sentinel-2  vasaras mēnešu geomediānu mozaīkas laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam.

4

 

Sentinel-2 vasaras mozaīkas WMS serviss pieejams šeit: https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:Sentinel-2_summer   

 

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi