map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" meža iecirkņiem. Meža iecirkņi ir viena no uzņēmumā izmantotajām sekundārajām teritoriālā dalījuma vienībām.

Atribūtu datos pieejams meža iecirkņa nosaukums, kā arī primārā dalījuma vienības – reģiona, kurā ietilpst attiecīgais iecirknis, kods.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM meža iecirkņu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža iecirkņi SHP

zip / 3.2 MB

LVM meža iecirkņi DOCX

docx / 161.21 KB

LVM meža iecirkņu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM meža iecirkņi GDB

zip / 1.75 MB

LVM meža iecirkņi DOCX

docx / 161.48 KB

LVM meža iecirkņu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā un to apraksts

LVM meža iecirkņi DWG

zip / 3.55 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi