mezkopibas skats 2

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot brīvpieejas LVM mežkopības datu WMS servisu, kas ietver sekojošu infromāciju:

  • Bojājumu teritorijas
  • Briežveidīgo bojājumu riska teritorijas
  • Meža stigas
  • Mineralizētās joslas
  • Nelikumīgo atkritumu atrašanas vietas
  • Ugunsgrēku teritorijas
  • Ūdens ņemšanas vietas

Mežkoības datu WMS serviss:
https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:LVM_Mezkopibas_dati

 

Mezkopibas skats1

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi