LVM GEO Mobile ir iOS (sākot no iOS 14 operētājsistēmas), Windows 10 un Android (sākot no Android 8 operētājsistēmas un izņemot Trimble TDC600) operētājsistēmām paredzēta lietotne, kas ļauj orientēties dabā, izmantojot GNSS uztvērējus un plašu fona karšu un datu klāstu, meklēt un identificēt objektus kartē, kā arī saņemt darba uzdevumus un ar tiem saistīto ģeotelpisko informāciju. Lietotnes pamatā ir jau iepriekš sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kuru var izmantot gan tiešsaistē, gan lejupielādēt datus izmantošanai bezsaistē.

Lietotne atbalsta no LVM GEO Web pārlūkprogrammas moduļa nosūtīto darba uzdevumu un saistītās ģeotelpiskās informācijas saņemšanu, tai skaitā meža apsaimniekošanas vajadzībām nepieciešamos datus. Kartogrāfiskais materiāls, sūtāmās datu kopas un darba uzdevumi ir pielāgojami jebkura uzņēmuma vai organizācijas vajadzībām. Lietotne arī nodrošina iespēju pieslēgt uzņēmuma vai organizācijas karšu servisus, kuriem tiek nodrošināta autorizēta pieeja (ar lietotājvārdu un paroli).

LVM GEO Mobile lietotne ir izstrādāta AS "Latvijas valsts meži" darbinieku atbalstam, pakalpojumu sniedzējiem darba uzdevumu saņemšanai, kā arī LVM GEO klientiem saimnieciskās darbības atbalstam, bet tā arī ir brīvi pieejama ikvienam interesentam, lai orientētos dabā.

 

Funkcionalitāte

 • Dažādas tiešsaistes fona kartes;
 • LVM meža kartes lejupielādi izmantošanai bezsaistē (dažādos mērogos);
 • Vairāku datu slāņu pieslēgšanu (tai skaitā autorizētas pieejas karšu servisus);
 • Atrašanās vietas noteikšanu un sekošanu tai;
 • Vietas atrašanu pēc pēc koordinātēm vairākās koordināšu sistēmās;
 • Koordināšu kopēšanu un dalīšanos ar atrašanās vietu;
 • Cita lietotāja nosūtītas atrašanās vietas atvēršanu kartē;
 • KMZ, KML un GPX failu atvēršanu un apskati kartē;
 • Maršrutēšanu uz jebkuru vietu kartē vai konkrētu objektu, darba uzdevumu;
 • Kartē redzamo objektu identificēšanu;
 • Kartes objektu meklēšanu (LVM datus, VZD kadastra datus, DAP vides aizsardzības teritorijas, LAD lauku blokus, ZMNĪ meliorācijas kadastra objektus, meža īpašnieku datus un uzņēmumu autorizētās pieejas datus);
 • Ģeotelpisko darba uzdevumu saņemšanu (piemēram, augsnes gatavošanas darbi, transportēšanas darba uzdevums, u.c.);
 • Ģeotelpisku datu paku pievienošanu;
 • Autorizētas pieejas karšu servisu pievienošanu (piemēram, uzņēmuma saimnieciskās darbības slāņus) un izmantošana bezsaistē;
 • Transportēšanas pakalpojumu sniedzējiem pieejama iespēja atvērt kartogrāfisku transportēšanas darba uzdevumu.

Datu slāņi

LVM GEO Mobile lietotnē pieejami šādi datu slāņi:

 • Augstumlīknes;
 • VZD kadastrs;
 • ZMNĪ meliorācijas kadastrs;
 • LAD lauku reģistrs;
 • DAP vides aizsardzības teritorijas;
 • Veģetācijas vainagu modelis;
 • Veģetācijas biezības modelis;
 • Meža īpašnieku dati;
 • LVM tūrisma vietas (tūrisma objekti, dabas takas, apskates objekti, atpūtas vietas, tūrisma infrastruktūra).

Fona kartes

LVM GEO Mobile lietotnē pieejamas šādas fona kartes:

 • LVM meža karte (tiešsaistē, bet iespējama arī lejupielāde izmantošanai bezsaistē)
 • Ortofoto
 • Infasarkanais ortofoto
 • Jāņa sētas karte
 • Open Street Map
 • Zemes virsmas modelis
 • Zemes slīpuma modelis
 • ESRI satelītkarte
 • LĢIA topogrāfiskā karte (1:50 000)

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.