map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” reģionu datu slānis satur informāciju par uzņēmuma astoņām strukturālā dalījuma vienībām, kuru teritorijās tiek realizēta ilgtspējīga valsts mežu apsaimniekošana, pārvaldes funkcijas un piedāvāti saražotie produkti un pakalpojumi.

Atribūtu datos ir pieejami reģionu nosaukumi.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

 

LVM reģionu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM reģioni SHP

zip / 1.37 MB

LVM reģioni DOCX

docx / 158.56 KB

LVM reģionu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM reģioni GDB

zip / 769.51 KB

LVM reģioni DOCX

docx / 158.56 KB

LVM reģionu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM reģioni DWG

zip / 1.52 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi