ĢIS izstrāde

LVM GEO piedāvā izstrādāt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) atbilstoši klienta prasībām vai pielāgot un uzstādīt LVM GEO platformu vai noteiktus tās moduļus atbilstoši klienta biznesa vajadzībām. LVM GEO izstrādes komanda ir pieredzējusi un kompetenta dažāda mēroga ģeotelpisko informācijas sistēmu analīzē, arhitektūras veidošanā, izstrādē un uzturēšanā. ĢIS izstrādes komanda ne tikai veic sistēmu izstrādi un pielāgošanu, bet piedāvā nodrošināt arī tehnisko infrastruktūru, sistēmas uzturēšanu, uzlabošanu, monitoringu un konsultācijas.

Lasīt vairāk

Attālā izpēte

LVM GEO piedāvā attālās izpētes datu apstrādes pakalpojumus, kas ietver dažādu attālās izpētes instrumentu ievāktu datu apstrādi, datu analīzi un servisu veidošanu. Attālās izpētes dati ir nozīmīgs informācijas resurss un lēmumu pieņemšanas atbalsts. Šo datu pielietojums ir ļoti plašs un praktiski neierobežots. Attālās izpētes dati var sniegt informāciju par zemes reljefu, apaugumu, zemes lietojumu, par objektiem, kuru noteikšana nav iespējama ar apsekošanu dabā, un citu saimnieciskai darbībai nozīmīgu ģeotelpisku informāciju.

Lasīt vairāk

Telpisko datu apstrāde un analīze

LVM GEO piedāvā veikt telpisko datu apstrādi, telpisko analīžu veikšanu, kā arī kartogrāfisko materiālu sagatavošanu. Uzņēmumos, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar ģeogrāfisku novietojumu, telpiskie dati ir nozīmīgs informācijas avots, kas palīdz pieņemt saimnieciski izdevīgus lēmumus un kvalitatīvi apsaimniekot resursus.

Lasīt vairāk

Telpiskās plānošanas optimizācija

Telpiskās plānošanas optimizācijas modeļi ļauj uzņēmumiem optimizēt saimniecisko darbību un modelēt platību izmantošanu dažādos termiņos, veidot un salīdzināt iespējamos attīstības scenārijus, kā arī noteikt ekonomisko potenciālu šobrīd un nākotnē. Meža apsaimniekošanas optimizācijas modeļu aprēķiniem tiek izmantoti klienta meža inventarizācijas dati, kuri pirms ielādes sistēmā tiek atbilstoši apstrādāti un sagatavoti.

Lasīt vairāk

Projektu vadība un konsultācijas

Vairāku gadu pieredze ĢIT izstrādēs gan LVM iekšējos, gan klientu projektos ir ļāvusi LVM GEO komandas tehniskajiem un projektu vadītājiem uzkrāt zināšanas un kompetenci lielu ĢIT projektu vadībā, ĢIT koncepciju un stratēģiju izstrādē un konsultēšanā. LVM GEO piedāvā izstrādāt klientiem ĢIT attīstības koncepcijas, stratēģijas, vadīt un atbalstīt šo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos dažādās nozarēs.

Lasīt vairāk

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.