LVM GEO piedāvā izstrādāt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) atbilstoši klienta prasībām vai pielāgot un uzstādīt LVM GEO platformu vai noteiktus tās moduļus atbilstoši klienta biznesa vajadzībām. LVM GEO izstrādes komanda ir pieredzējusi un kompetenta dažāda mēroga ģeotelpisko informācijas sistēmu analīzē, arhitektūras veidošanā, izstrādē un uzturēšanā. ĢIS izstrādes komanda ne tikai veic sistēmu izstrādi un pielāgošanu, bet piedāvā nodrošināt arī tehnisko infrastruktūru, sistēmas uzturēšanu, uzlabošanu, monitoringu un konsultācijas.

LVM jau daudzus gadus izstrādā un attīsta LVM GEO, kas ir viena no lielākajām un universālākajām ģeotelpiskās informācijas platformām Latvijā. LVM GEO platforma ir modulāra, daudzfunkcionāla, un tās pamata moduļu funkcionalitāte ir viegli pielāgojama dažādu biznesa procesu vajadzībām. Platformas izstrāde tiek nodrošināta no iekšējiem resursiem, un šo gadu laikā uzkrātā pieredze LVM GEO izstrādes komandai ļauj piedāvāt ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādi, pielāgošanu un uzturēšanu klientiem dažādās jomās.

LVM GEO platformas izstrāde ir viens no lielākajiem un veiksmīgākajiem ĢIT projektiem Latvijā. Platformas moduļi nodrošina un atbalsta visu LVM biznesa procesu darbību, tos ikdienā izmanto lielākā daļa LVM darbinieku, LVM pakalpojumu sniedzēji, kā arī LVM GEO klienti. Platforma tiek nepārtraukti attīstīta un uzlabota atbilstoši lietotāju un saimnieciskās darbības vajadzībām. Līdz ar to šādas platformas pielāgošana un uzstādīšana klientiem ļauj ietaupīt nozīmīgus laika un finanšu resursus, kā arī ievērojami uzlabot savu biznesa procesu efektivitāti.

 

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.