map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” tiltu un lielo caurteku ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par LVM atbildībā esošajām inženierbūvēm.

Tilts – konstrukcija, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu vai citu fizisku šķērsli, kura laidums vai laidumu garumu summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem.

Lielā caurteka – konstrukcija, kuras diametrs vai diametru summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem un kuru sedz grunts kārta.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

 

LVM tiltu un lielo caurteku ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM tilti un lielās caurtekas SHP

zip / 59.6 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DOCX

docx / 158.15 KB

LVM tiltu un lielo caurteku ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM tilti un lielās caurtekas GDB

zip / 75.96 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DOCX

docx / 158.66 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DWG

zip / 18.77 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi