map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” tiltu un lielo caurteku ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par LVM atbildībā esošajām inženierbūvēm. Tajā ietilpst 249 punktveida objekti, no kuriem 82 – tilti un 166 – lielās caurtekas.

Tilts – konstrukcija, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu vai citu fizisku šķērsli, kura laidums vai laidumu garumu summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem.

Lielā caurteka – konstrukcija, kuras diametrs vai diametru summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem un kuru sedz grunts kārta.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.martā.

LVM tiltu un lielo caurteku ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM tilti un lielās caurtekas SHP

zip / 30.47 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DOCX

docx / 158.36 KB

LVM tiltu un lielo caurteku ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM tilti un lielās caurtekas GDB

zip / 47.69 KB

LVM tilti un lielās caurtekas DOCX

docx / 158.56 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi