LVM GEO Forest ir LVM GEO produktu paplašinājums, kas ietver meža apsaimniekošanas procesu atbalstam paredzētus rīkus. LVM GEO Forest rīki ir modulāri un pievienojami LVM GEO platformas atbilstošajiem moduļiem pēc nepieciešamības, pielāgojot tos klienta vajadzībām un darbības specifikai.

LVM GEO izstrādes komandai ir vairāku gadu pieredze ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādē AS "Latvijas valsts meži", kurš ir viens no veiksmīgākajiem un inovatīvākajiem meža apsaimniekošanas uzņēmumiem Eiropā, kā arī citiem nozares uzņēmumiem. Līdz ar to LVM GEO Forest paplašinājumā piedāvātie rīki un risinājumi ir pārbaudīti un pierādīti praksē, kā arī tie tiek pastāvīgi uzlaboti un pielāgoti nozares specifikai un izmaiņām likumdošanā.

Nozīmīgākie LVM GEO Forest paplašinājuma rīki nodrošina:

  • integrāciju ar VMD ĢIS un iespēju automātiski saņemt aktuālāko informāciju par sava uzņēmuma meža nogabaliem
  • datu ievades, validācijas un automātisko aprēķinu formas taksācijas informācijas ievadei
  • cirsmu taktiskās plānošanas atbalstu
  • cirsmu plānošanas, vērtēšanas, grupēšanas un operatīvās izstrādes plānošanu
  • mežsaimniecisko darbu plānošanu
  • vides aprobežojumu noteikšanu mežsaimnieciskajai darbībai
  • darba uzdevumu saņemšanu mobilajās ierīcēs
  • cirsmu skiči izveidi un eksportu
  • u.c.

Produktu header/footer attēls - forest