Vainagu virsmas modelis

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot veģetācijas vainagu modeļa WMS servisu. 

Veģetācijas vainagu modelis vizualizē viena koka vainaga lapotni. Modeļa izveides pamatā ir sapludinātas blakus esošās līdzīgās augstuma vērtības centrējot koka asi jeb galotni. Tādējādi iegūstot uzskatāmu atsevišķu koku dalījumu modelī. Modelī iespējams izdalīt individuālus kokus mežaudzes pirmajā stāvā, kā arī lasīt informāciju par mežaudzes biezību. Veģetācijas vainagu modeļa servisa krāsojums atbilst šādai skalai (m):

map of latvia

Veģetācijas vainagu modeļa servisu ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. - 2019. gada aerolāzerksenēšanas datus. Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts. Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Veģetācijas vainagu modeļa WMS serviss:

https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:CanopyHeightLKS

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2019. 

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi